Τηλεφωνικό Σεξ & Πρόστυχες Καργιόλες

ΑΜΖ Χρεώσεις: Σταθερό: 1,82ε/1′ – Κινητό 1,98ε/1′ – Υπηρεσία Αυστηρά για Ενήλικες και προσφέρεται από τηλεφωνικό κέντρο. Προσφέρεται με την άδεια του ιδιοκτήτη της γραμμής.

Τηλεφωνικό Σεξ & Πρόστυχες Καργιόλες

ΑΜΖ Χρεώσεις: Σταθερό: 1,82ε/1′ – Κινητό 1,98ε/1′ – Υπηρεσία Αυστηρά για Ενήλικες και προσφέρεται από τηλεφωνικό κέντρο. Προσφέρεται με την άδεια του ιδιοκτήτη της γραμμής.